Parafia Luterańska w Czeskim Cieszynie
 
  Witamy serdecznie
  Biskup w Kościele
  Biskupi cz.II
  Eucharystia
  Biskup, ksiądz i diakon
  Staroluteranie
  Czarna Toga nie jest Luterańskim logo
  Liturgia Godzin
  Psalmy do modlitwy
  Konfesja Augsburska
  Apologia Konfesji Augsburskiej
  Mały Katechizm
  Duży Katechizm
  Artykuły Szmalkaldzkie
  Luterański Klasztor st-wigberti.
  Klasztor sw. Augustyna
  Wspólnota sw. Michała -stmichael
  Bractwa Wysokokościelne
  Luterański klasztor Benedyktyński
  Kongregacja sw. Augustyna
  Luterańska modlitwa liturgiczna
  Niemieckie Braterstwo Modlitwy
  Strona Kościoła
  Galeria
Psalmy do modlitwy

W Y B Ó R P S A L M O W

 

 

Psalm 1

Refren:Błogosławiony, kto zaufał Panu.

albo:

Dasz światło życia idącym za Tobą.

 

1 Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych +

Ani nie stoi na drodze grzeszników, *

Ani nie zasiada w gronie szyderców.

2 Lecz ma upodobanie w zakonie Pana *

I zakon jego rozważa dniem i nocą.

 

3 Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, *

Wydające swój owoc we właściwym czasie,

Którego liść nie więdnie, *

A wszystko, co uczyni, powiedzie się.

 

4Nie tak jest z bezbożnymi! *

Są oni bowiem jak plewa, Którą wiatr roznosi.

6 Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, *

Droga zaś bezbożnych wiedzie do nikąd.

 

 

 

Psalm 4

Refren: Pan słyszy, gdy do Niego z serca wołam.

albo:

Ufajcie Panu, bo jest dobrotliwy!

 

2 Odpowiedz na wołanie moje, sprawiedliwy Boże mój! *

W ucisku mnie ulżyłeś. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj modlitwę moją! *

3 Ludzie, dopókiż lżona będzie cześć moja? *

Dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa?

 

  1. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę. *

Że Pan słyszy, gdy do niego wołam. *

  1. Drżyjcie i nie grzeszcie! *

Rozmyślajcie w sercu swoim na łożu i milczcie!

 

6 Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. *

Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? *

Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie! *

8 Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. *

9 Spokojnie się ułożę i zasnę, *

Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.

 

 

Psalm 6

 

Refren:Zmiłuj się, Panie, bom jest człowiek słaby.

 

2 Panie, nie karć mnie w gniewie swoim *

I w zapalczywości swojej nie karz mnie! *

3 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby; *

Uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje!

4 I dusza moja bardzo się zatrwożyła. *

 

  1. Odwróć się, Panie, ratuj duszę moją, *

Zbaw mnie przez łaskę swoją! *

Bo po śmierci nie pamięta się o Tobie, *

w krainie umarłych któż cię wysławiać będzie?

 

  1. Zmęczyłem się wzdychaniem moim, każdej nocy zraszam posłanie moje, *

Łzami oblewam łoże moje.*

  1. Zamroczyło się zgryzotą oko moje, *

Postarzało się z powodu wszystkich wrogów moich.

 

  1. Odstąpcie ode mnie wszyscy czyniący nieprawość, *

Gdyż Pan usłyszał głos płaczu mojego. *

10 Wysłuchał Pan błaganie moje, przyjął Pan modlitwę moją.

11 Bardzo się zawstydzą i zatrwożą wszyscy wrogowie moi! Zawrócą i zawstydzą się w tej chwili!

 

 

Psalm 8

Refren:Dałeś Synowi władzę nad Swym dziełem.

 

2 Panie, Władco nasz, *

jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi!

Ty, któryś wyniósł majestat Swój na niebiosa. *

3 Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom Swoim.

 

4 Gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, *

Księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś:

5 Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, *

Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?

 

6 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, *

Chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.

7 Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk Swoich, *

Wszystko złożyłeś pod stopy jego:

 

8 Owce i wszelkie bydło, *

Nadto zwierzęta polne,

9 Ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz. *

10 Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi!

 

Psalm 18

Refren:Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

 

2 Miłuję cię, Panie,*

Panie, mocy moja.

3 Pan skałą i twierdzą moją, *

i wybawieniem moim,

 

Bóg mój opoką moją, na której polegam. *

Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją.

4 Wołam: Niech będzie Pan pochwalony! *

I zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich.

 

5 Ogarnęły mnie fale śmierci, *

A strumienie zagłady zatrwożyły mnie.

6 Więzy otchłani otoczyły mnie, *

Pochwyciły mnie sidła śmierci.

 

7 W niedoli mojej wzywałem Pana *

I wołałem o pomoc do Boga mego,

Z przybytku Swego usłyszał głos mój, *

A wołanie moje doszło uszu Jego.

 

Psalm 22

Refren:Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?

 

2 Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił...? *

Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego?

3 Boże mój! Wołam co dnia, a nie odpowiadasz,*

I w nocy, a nie mam spokoju.

 

4 A przecież Ty jesteś święty, *

Przebywasz w chwałach Izraela.

5 Tobie ufali ojcowie nasi, *

Ufali i wybawiłeś ich.

 

6 Do ciebie wołali i ratowałeś ich, *

Tobie zaufali i nie zawiedli się,

7 Ale ja jestem robakiem, nie człowiekiem, *

Hańbą ludzi i wzgardą pospólstwa.

 

8 Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, *

Wykrzywiają wargi, potrząsają głową;

9 Zaufał Panu, niechże go ratuje! *

Niech go wybawi, skoro go miłuje!...

 

10 Tyś mnie wydobył z łona, *

Uczyniłeś mnie bezpiecznym u piersi matki mojej.

11 Na ciebie byłem zdany od urodzenia. *

Ty byłeś Bogiem moim od łona matki mojej.

 

12 Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, *

Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!

16 Siła moja wyschła jak skorupa, a język mój przylgnął do podniebienia mego *

I położyłeś mnie w prochu śmierci.

 

17 Osaczyła mnie gromada złośników, *

Przebodli ręce i nogi moje.

18 Mogę policzyć wszystkie kości moje..*.

Oni przyglądają się, sycą się mym widokiem.

 

19 Między siebie dzielą szaty moje *

I o suknię moją los rzucają.

20 Ty zaś, Panie, się nie oddalaj! *

Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą!

 

 

23 Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, *

Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia.

24 Wy, którzy się boicie Pana, chwalcie go! *

Wysławiajcie go wszyscy potomkowie Jakuba!

 

Bójcie się go wszyscy potomkowie Izraela! *

25 Gdyż nie wzgardził i nie brzydził się nędzą ubogiego

Ani nie ukrył przed nim oblicza Swego, *

Lecz gdy wołał do niego, wysłuchał go...

 

26 Od Ciebie pochodzi moja pieśń pochwalna w wielkim zgromadzeniu. *

Śluby moje spełnię wobec tych, którzy się Ciebie boją.

27 Ubodzy jeść będą i nasycą się. *

Będą chwalić Pana ci, którzy go szukają...

 

Niech serce wasze ożyje na zawsze!*

28 Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi

I pokłonią się przed nim wszystkie rodziny pogan.*

29 Bo do Pana należy królestwo, On panuje nad narodami.

 

30 Tylko Jemu oddawać będą cześć wszyscy możni ziemi,*

Padną przed Nim na kolana wszyscy,

którzy się w proch obracają, *

I nie mogą utrzymać się przy życiu.

 

31 Potomstwo będzie Mu służyć, *

Będzie opowiadać o Panu przyszłemu pokoleniu.

32 Przyjdą i ogłaszać będą sprawiedliwość Jego Ludowi, *

który się urodzi, gdyż tak uczynił.

 

Psalm 23

Refren:Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego.

albo:

Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

 

1 Pan jest pasterzem moim, *

niczego mi nie braknie.

2 Na niwach zielonych mnie pasie. *

Nad wody spokojne mnie prowadzi.

 

  1. Duszę moją pokrzepia. *

Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię Swoje.

4 Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, *

boś Ty ze mną, laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają,

 

5 Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich. *

Namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój się przelewa.

6 Dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego. *

I zamieszkam w domu Pana przez długie dni.

 

Psalm 24

Refren:Otwórzcie bramy, aby wszedł Król chwały.

albo:

Przybądź, o Panie, Tyś jest Królem chwały.

 

1 Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, *

Świat i ci, którzy na nim mieszkają.

2 On bowiem założył ją na morzach *

I utwierdził ją na rzekach.

 

Któż może wstąpić na górę Pana? *

I kto stanie na jego świętym miejscu?

Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, *

Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie,

 

Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana *

I sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego,

Takie jest pokolenie tych, co go szukają, *

Tych, którzy szukają oblicza twego, Boże Jakuba.

 

Podnieście, bramy, wierzchy wasze, *

I podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały!

Któż jest tym Królem chwały? *

Pan silny i potężny, Pan potężny w boju.

 

 

Psalm 25

Refren:Wspomnij, o Panie, na Swe miłosierdzie.

 

2 Boże mój! Tobie ufam. Obym nie zaznał wstydu! Niech wrogowie moi nie radują się z mego powodu!

3 Zaiste, wszyscy, którzy nadzieję pokładają w tobie, nie zaznają wstydu. Zaznają wstydu ci, co bez przyczyny nie dochowują wiary.

4 Panie, wskaż mi drogi swoje, Ścieżek swoich naucz mnie!

5 Prowadź mnie w prawdzie swojej i nauczaj mnie. Ty bowiem jesteś Bogiem zbawienia mego, Ciebie tęsknie wyglądam codziennie!

6 Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, Gdyż są one od wieków!

7 Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj, Przez wzgląd na łaskę twoją pamiętaj o mnie, Przez wzgląd na dobroć twoją, Panie.

8 Pan jest dobry i prawy, Dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

9 Prowadzi pokornych drogą prawa I uczy ich drogi swojej.

10 Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością Dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów jego.

11 Przez wzgląd na imię swoje, Panie, Odpuść grzech mój, bo jest wielki!

12 Któryż to człowiek boi się Pana? Uczy go, jaką wybrać drogę.

13 On sam będzie przebywał w szczęściu, A potomstwo jego odziedziczy ziemię.

14 Społeczność z Panem mają ci, którzy się go boją, On też obwieszcza im przymierze swoje.

15 Oczy moje zawsze patrzą na Pana, Bo On wyswobadza z sieci nogi moje.

16 Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, Bom jest samotny i ubogi!

17 Ulżyj udręce serca mojego, Wyzwól mnie z utrapień moich!

18 Wejrzyj na nędzę i mozół mój, I odpuść wszystkie grzechy moje!

19 Patrz, jak liczni są nieprzyjaciele moi I jak zawzięcie mnie nienawidzą!

20 Strzeż duszy mojej i ocal mnie, Niech nie doznam wstydu, Gdyż w tobie szukam schronienia!

21 Niewinność i prawość niech mnie osłania, Gdyż w tobie miałem nadzieję!

22 Boże, wybaw Izraela Od wszelkich niedoli jego!

 

Psalm 27

Refren:Pan moim światłem i zbawieniem moim.

albo:

W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

 

1 Dawidowy. Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?

2 Gdy nacierają na mnie złoczyńcy, Aby pożreć ciało moje - - Są oni moimi wrogami i nieprzyjaciółmi - Potkną się i upadną.

3 Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.

4 O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam: Abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego By oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię jego.

5Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na skale.

6 Teraz wznosi się głowa moja Nad nieprzyjaciółmi, którzy mnie otaczają. W namiocie jego będę składał ofiary przy okrzykach radości, Będę śpiewać i wysławiać Pana.

7 Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam, I zmiłuj się nade mną, i wysłuchaj mnie!

8 Z natchnienia twego mówi serce moje: "Szukajcie oblicza mego!" Przeto oblicza twego szukam, Panie.

9 Nie ukrywaj oblicza swego przede mną! Nie odtrącaj w gniewie sługi swego! Ty jesteś pomocą moją: Nie odrzucaj mnie I nie opuszczaj mnie, Boże zbawienia mego!

10 Choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie.

11 Naucz mnie, Panie, drogi swojej I prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich!

12 Nie wydaj mnie na pastwę wrogów moich, Bo fałszywi świadkowie powstają przeciwko mnie i dyszą gwałtem!

13 Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana W krainie żyjących.

14 Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!

 

Psalm 31

Refren:Panie, mój Boże, Ty mnie odkupiłeś.

albo:

W Tobie, o Panie, szukamy schronienia.

 

2 W tobie, Panie, szukałem schronienia, Obym nigdy nie doznał wstydu! Przez sprawiedliwość swoją wybaw mnie!

3 Nakłoń ku mnie ucho swoje, Śpiesznie ocal mnie! Bądź mi skałą obronną, grodem warownym, by mnie wybawić!

4 Boś Ty skałą moją i twierdzą moją, Przez wzgląd na imię twoje będziesz mnie prowadził i wiódł!

5 Wyciągnij mnie z sieci, którą zastawili na mnie. Boś ty schronieniem moim.

6 W ręce twoje polecam ducha mego, Odkupiłeś mnie, Panie, Boże wierny.

7 Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany, Ja jednak ufam Panu.

8 Raduję się i weselę łaską twoją. Gdyż wejrzałeś na niedolę moją, Poznałeś utrapienie duszy mojej.

9 Nie wydałeś mnie w ręce nieprzyjaciela, Postawiłeś nogi moje na miejscu szerokim.

10 Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest uciśniony! Zmętniało od zgryzoty oko moje, dusza i wnętrzności moje.

11 Bo życie moje upływa w boleści, A lata moje w westchnieniach, Siła moja słabnie z powodu winy mojej, A kości moje usychają.

12 Stałem się pośmiewiskiem Dla wszystkich wrogów moich, Zwłaszcza dla sąsiadów moich, I postrachem dla znajomych moich; Ci, co mnie widzą na ulicy, uciekają ode mnie.

13 Wymazany jestem z pamięci jak umarły, Jestem jak rozbite naczynie.

14 Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia, Strach czai się wokoło, kiedy razem naradzają się przeciwko mnie, Spiskują, aby odebrać mi życie.

15 Ale ja tobie ufam, Panie! Mówię: Tyś Bogiem moim.

16 W ręku twoim są losy moje, Ocal mnie z rąk nieprzyjaciół i prześladowców moich!

17 Rozjaśnij oblicze swoje nad sługą swoim, Wybaw mnie w łasce swojej!

18 Panie! Niech nie doznam wstydu dlatego, że ciebie wzywałem, Niech doznają wstydu bezbożni, Niech zamilkną pogrążając się w otchłani.

19 Niech oniemieją kłamliwe wargi, Co o sprawiedliwym mówią zuchwale w wyniosłości i pogardzie!

20 Jak wielka jest dobroć twoja, Którą zachowałeś dla tych, którzy się ciebie boją, Którą wobec ludzi okazałeś tym, którzy ufają tobie!

21 Ochraniasz ich pod osłoną oblicza twojego przed przewrotnością ludzi, Ukrywasz ich w namiocie przed kłótliwymi językami.

22 Błogosławiony niech będzie Pan, Gdyż okazał mi cudowną łaskę swoją w warownym grodzie.

23 A ja rzekłem w niepokoju swoim: Zostałem odtrącony sprzed oczu twoich. Zaiste, wysłuchałeś głosu błagania mego, Kiedy wołałem do ciebie.

24 Miłujcie Pana wszyscy wierni jego! Pan strzeże wiernych. A wyniosłemu odpłaca tak jak zasługuje.

25 Bądźcie mocni! A serce wasze niech będzie dzielne, Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu.

 

Psalm 34

Refren:Biedny zawołał, a Pan go wysłuchał.

lub:

Skosztuj i zobacz, że Twój Pan jest dobry.

albo:

Bójcie się Pana, wszyscy święci Jego.

 

2. Będę błogosławił Pana w każdym czasie, Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich!

3. Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się!

4. Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego!

5. Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.

6. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie I oblicza wasze nie okryją się wstydem!

7. Ten biedak wołał, a Pan słuchał I wybawił go z wszystkich ucisków jego.

8. Anioł Pański zakłada obóz Wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich.

9. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!

10. Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją.

11. Lwięta cierpią niedostatek i głód, Lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra.

12. Pójdźcie synowie, słuchajcie mnie! Nauczę was bojaźni Pańskiej!

13. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, Lubi oglądać dobre dni?...

14. Strzeż języka swego od zła, A warg swoich od słów obłudnych!

15. Odwróć się od zła i czyń dobrze, Szukaj pokoju i ubiegaj się oń!

16. Oczy Pańskie patrzą na sprawiedliwych, A uszy jego słyszą ich krzyk.

17. Oblicze Pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, Aby wytracić z ziemi pamięć ich

18. Wołają, a Pan wysłuchuje ich, I ocala ich ze wszystkich udręk.

19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, A wybawia utrapionych na duchu.

20. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, Ale Pan wyzwala go ze wszystkich.

21. Strzeże wszystkich kości jego, Żadna z nich się nie złamie.

22. Niegodziwego zabija złość, A ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę.

23. Pan wyzwala duszę sług swoich I nie będą ukarani ci, którzy mu ufają.

 

 

Psalm 37

Refren: Zbawienie prawych pochodzi od Pana.

 

Powierz Panu drogę swoją, /

Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

Wyniesie jak światło sprawiedliwość twoją, /

A prawo twoje jak słońce w południe.

Zdaj się w milczeniu na Pana /

i złóż w nim nadzieję.

Zbawienie sprawiedliwych przychodzi od Pana, /

On jest ich obroną w czasie niedoli.

Pan wspomaga ich i ratuje; /

Ratuje ich od bezbożnych i wybawia, bo w nim szukali schronienia.

 

 

Psalm 39

 

Refren: Zaprawdę człowiek jako cień przemija.

 

Zaniemówiłem, zamilkłem,

Pozbawiony szczęścia, /

Lecz ból mój się powiększył.

Daj mi, Panie, poznać kres mój /

I jaka jest miara dni moich, /

Abym wiedział, jak jestem znikomy!

Oto na szerokość dłoni wymierzyłeś dni moje /

A okres życia mojego jest jak nic przed tobą.

Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, /

choć pewnie stoi.

Zaprawdę, człowiek przemija jak cień, /

Zaprawdę, na próżno się miota, /

gromadzi, a nie wie, kto to zabierze.

A teraz, czego mam się spodziewać, Panie? /

W Tobie jest nadzieja moja.

Ratuj mnie od wszelkich występków moich! /

Nie wystawiaj mnie na zniewagę nikczemnika!

Zamilkłem, nie otwieram ust swoich,/

Bo Ty to uczyniłeś.

Odwróć ode mnie cios swój: /

Ginę pod razami ręki twojej.

Karami za winę karcisz człowieka

I niweczysz jak mól urok jego.

Zaprawdę, tylko tchnieniem jest każdy człowiek.

Wysłuchaj, Panie, modlitwy mojej, /

I nastaw uszu na wołanie moje! /

Nie milcz na łzy moje!

Gdyż jestem tylko przychodniem u ciebie,/

Wędrowcem jak wszyscy ojcowie moi.

Odwróć ode mnie surowe spojrzenie swoje,

Abym odetchnął, zanim odejdę i nie będzie mnie!

 

 

 

 

 

Psalm 42

Refren:Boga żywego pragnie dusza moja.

 

 

2. Jak jeleń pragnie wód płynących, Tak dusza moja pragnie ciebie, Boże!

3. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?

4. Łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy, Gdy mówią do mnie co dzień: Gdzie jest Bóg twój?

5. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, Jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego Wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego,

6. Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!

7. Dusza moja smuci się we mnie, Dlatego wspominam cię z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, Z gór Misar.

8. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów twoich: Wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły nade mną.

9. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją! A w nocy śpiewam mu pieśń, modlę się do Boga życia mego.

10. Mówię do Boga: Skało moja, Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, Gdy trapi mnie nieprzyjaciel?

11. Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, Gdy mnie lżą wrogowie moi, Mówiąc do mnie co dzień; Gdzież jest Bóg twój?

12. Czemu rozpaczasz, duszo moja, I czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę: On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!

 

 

Psalm 43

Refren: Zaufaj Panu, On jest twoim Zbawcą.

 

Bądź sędzią moim, Boże,/

I rozstrzygnij spór mój z narodem bezbożnym! /

Wybaw mnie od ludzi fałszywych i niegodziwych!

Dlaczego mnie odrzuciłeś? /

Dlaczego mam chodzić smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy?

Ześlij światło i prawdę swoją, /

Niech mnie prowadzą, niech mnie wprowadzą na górę twą świętą /

I do przybytków twoich.

Wtedy przystąpię do ołtarza Bożego, /

Do Boga wesela i radości mojej,

I będę cię wysławiał /na cytrze, Boże, Boże, mój...!

Czemu rozpaczasz, duszo moja, /

I czemu drżysz we mnie?

Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić go będę:/

On jest zbawieniem moim i Bogiem moim!

 

Psalm 46

Refren:Warownym grodem jest Bóg naszych ojców.

 

2. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.

3. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.

4. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu jego.

5. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, Przybytek święty Najwyższego.

6. Bóg jest w nim, nie zachwieje się: Bóg wspomoże go przed świtem.

7. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia.

8. Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.

9. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, Który czyni dziwne rzeczy na ziemi!

10. Kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, Łamie łuki i kruszy włócznie, Wozy ogniem pali.

11. Przestańcie i poznajcie, żem Ja Bóg, Wywyższony między narodami, Wywyższony na ziemi!

12. Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. .

 

 

Psalm 51

Refren:Wstanę i wrócę do mojego Ojca.

lub:
Zmiłuj się, zmiłuj, nade mną, mój Boże!

 

3. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!

4. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego!

5. Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną.

6. Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem to, co złe w oczach twoich, Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, Czysty w sądzie swoim.

7. Oto urodziłem się w przewinieniu I w grzechu poczęła mnie matka moja.

8. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy I objawiasz mi mądrość ukrytą.

9. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę.

10. Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech się rozradują kości, które skruszyłeś!

11. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi I zgładź wszystkie winy moje.

12. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!

13. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!

14. Przywróć mi radość z wybawienia twego I wesprzyj mnie duchem ochoczym!

15. Przestępców będę nauczał dróg twoich, I grzesznicy nawrócą się do ciebie.

16. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość twoją!

17. Panie! Otwórz wargi moje, A usta moje głosić będą chwałę twoją!

18. Albowiem ofiar nie żądasz, A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć.

19. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże.

20. Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, Odbuduj mury Jeruzalemu!

21. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, Ofiary ogniowe i całopalenia, Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim.

 

Psalm 84

Refren:Oto przybytek Boga między ludźmi.

2. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!

3. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego.

4. Nawet wróbel znalazł domek, A jaskółka gniazdo dla siebie, Gdzie składa pisklęta swoje: Tym są ołtarze twoje, Panie zastępów, Królu mój i Boże mój!

5. Błogosławieni, którzy w domu twoim mieszkają, Nieustannie ciebie chwalą! Sela.

6. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w tobie, Gdy o pielgrzymkach myśli!

7. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, Jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą.

8. Z mocy w moc wzrastają, Aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie.

9. Panie Boże Zastępów, usłysz modlitwę moją, Nakłoń ucha, Boże Jakuba! Sela.

10. Boże, tarczo nasza, wejrzyj I spójrz na oblicze pomazańca swego!

11. Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach twoich, Niż gdzie indziej tysiąc; Wolę stać raczej na progu domu Boga mego, Niż mieszkać w namiotach bezbożnych.

12. Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.

13. Panie Zastępów, Błogosławiony człowiek, który ufa tobie!

 

Psalm 90

Refren:Panie, Tyś zawsze był naszą ucieczką.

albo:

Naucz nas, Panie, obliczać dni nasze.

 

Panie, Tyś był ostoją naszą Z pokolenia w pokolenie.

2. Zanim góry powstały, Zanim stworzyłeś ziemię i świat, Od wieków na wieki Tyś jest, o Boże!

3. Ty znowu człowieka w proch obracasz I mówisz: Wracajcie, synowie ludzcy!

4. Albowiem tysiąc lat w oczach twoich Jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, I jak straż nocna.

5. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, Jak trawa, która znika:

6. Rano kwitnie i rośnie, Pod wieczór więdnie i usycha.

7. Tak i my giniemy od gniewu twego, A srogością twoją jesteśmy przerażeni.

8. Położyłeś winy nasze przed sobą, Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego.

9. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego. Lata nasze giną jak westchnienie.

10. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy.

11. Któż zna moc gniewu twego? Kto boi się ciebie w uniesieniu twoim?

12. Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!

13. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze, Zmiłuj się nad sługami swymi!

14. Nasyć nas o świcie łaską swoją, Abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze!

15. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, Za lata, w których oglądaliśmy niedolę!

16. Niech się ukażę sługom twoim dzieło twoje, A majestat twój synom ich!

17. Niech spocznie na nas łaska Pana, Boga naszego, A dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas! Tak, utwierdź dzieło rąk naszych!

 

 

 

 

Psalm 91

Refren: Pan mą ucieczką i obroną pewną.

 

4. Piórami swymi okryje cię. I pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Wierność jego jest tarczą i puklerzem.

5. Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia,

6. Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe.

7. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.

8. Owszem, na własne oczy ujrzysz I będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych.

9. Dlatego, że Pan jest ucieczką twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją,

10. Nie dosięgnie cię nic złego I plaga nie zbliży się do namiotu twego,

11. Albowiem aniołom swoim polecił, Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.

12. Na rękach nosić cię będą, Byś nie uraził o kamień nogi swojej.

13. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz.

14. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go, Wywyższę go, bo zna imię moje.

15. Wzywać mnie będzie, a Ja go wysłucham, Będę z nim w niedoli, Wyrwę go i czcią obdarzę,

16. Długim życiem nasycę go I ukażę mu zbawienie moje.

 

 

 

Psalm 98

Refren:Okaż Swą łaskę i daj nam zbawienie.

 

1. Psalm. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił! Prawica i jego święte ramię przyniosły mu zwycięstwo.

2. Pan objawił zbawienie swoje, Na oczach narodów okazał sprawiedliwość swoją.

3. Wspomniał na łaskę swoją i wierność dla domu Izraela; Wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie Boga naszego.

4. Wznoście Panu okrzyki radosne, wszystkie ziemie; Weselcie się, cieszcie się i grajcie!

5. Grajcie Panu na cytrze I głośno śpiewajcie!

6. Na trąbach i głośnych rogach, Grajcie przed Królem, Panem!

7. Niech szumi morze i to, co je napełnia, Świat i jego mieszkańcy!

8. Niech rzeki klaszczą w dłonie, A góry niech się radują razem

9. Przed Panem, bo idzie, aby sądzić ziemię! Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności.

 

 

Psalm 100

Refren:Błogosławieni wezwani na ucztę.

albo:

My ludem Pana i Jego owcami.

 

1. Wykrzykuj Panu, cała ziemio!

2. Służcie Panu z radością, Przychodźcie przed oblicze jego z weselem!

3. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego.

4. Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!

5. Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.

 

 

Psalm 103

Refren:Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

 

2. Błogosław, duszo moja, Panu I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego!

3. On odpuszcza wszystkie winy twoje, Leczy wszystkie choroby twoje.

4. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością.

5. On nasyca dobrem życie twoje, Tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja.

6. Pan wymierza sprawiedliwość I przywraca prawo wszystkim uciśnionym.

7. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, Synom Izraela dzieła swoje.

8. Miłosierny i łaskawy jest Pan, Cierpliwy i pełen dobroci.

9. Nie prawuje się ustawicznie, Nie gniewa się na wieki.

10. Nie postępuje z nami według grzechów naszych Ani nie odpłaca nam według win naszych.

11. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, Tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją.

12. Jak daleko jest wschód od zachodu, Tak oddalił od nas występki nasze.

13. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, Tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją,

14. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy, Pamięta, żeśmy prochem.

15. Dni człowieka są jak trawa: Tak kwitnie jak kwiat polny.

16. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma I już go nie ujrzy miejsce jego.

17. Lecz łaska Pana od wieków na wieki Dla tych, którzy się go boją, A sprawiedliwość jego dla synów ich synów,

18. Dla tych, którzy strzegą przymierza jego I pamiętają o wypełnianiu przykazań jego.

19. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, A królestwo jego panuje nad wszystkim.

20. Błogosławcie Panu, aniołowie jego, Potężni siłą, wykonujący słowo jego, Aby słuchano głosu słowa jego!

21. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy jego, Słudzy jego, pełniący wolę jego!

22. Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego Na wszystkich miejscach panowania jego! Błogosław, duszo moja, Panu!

 

 

 

Psalm 111

Refren:Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.

1. Alleluja. Z całego serca wysławiam Pana W gronie prawych i w zgromadzeniu.

2. Wielkie są dzieła Pana, Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają.

3. Dzieło jego jest okazałe i wspaniałe, A sprawiedliwość jego trwa na wieki.

4. Pamiętnymi uczynił cuda swoje; Łaskawy i litościwy jest Pan.

5. Daje pożywienie tym, którzy się go boją; Na wieki pamięta o swoim przymierzu.

6. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, Dając im dziedzictwo narodów.

7. Wierność i prawo są dziełami rąk jego, Wszystkie jego nakazy są niezawodne,

8. Ustanowione na wieki wieków, Pełnione w wierności i prawości.

9. Zesłał odkupienie ludowi swemu, Ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię jego.

10. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana; Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała jego trwa na wieki.

 

Psalm 113

Refren:Niech imię Pańskie będzie pochwalone.

 

1. Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, Chwalcie imię Pańskie!

2. Niechaj imię Pana będzie błogosławione Odtąd aż na wieki!

3. Od wschodu słońca aż do zachodu Niech imię Pańskie będzie pochwalone.

4. Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała jego sięga nad niebiosa.

5. Któż jest jak Pan, Bóg nasz, Który mieszka na wysokościach

6. I patrzy w dół na niebo i na ziemię?

7. Podnosi nędzarza z prochu, A ubogiego wywyższa ze śmieci,

8. Aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego,

9. Sprawia, że niepłodna ma dom, Jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja!

 

Psalm 116

Refren:W krainie życia będę widział Boga.

 

1. Miłuję Pana, gdyż wysłuchał Głosu mego, błagania mego.

2. Nakłonił bowiem ucha swego ku mnie W dniach, gdy go wzywałem.

3. Spętały mnie więzy śmierci I opadły mnie trwogi otchłani, Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie.

4. Wtedy wezwałem imienia Pana: Ach, Panie, ratuj duszę moją!

5. Łaskawy i sprawiedliwy jest Pan, Litościwy jest nasz Bóg.

6. Pan strzeże prostaczków: Byłem w nędzy, a On wybawił mnie.

7. Wróć, duszo moja, do spokoju swego, Bo Pan był dobry dla ciebie!

8. Albowiem uchroniłeś duszę moją od śmierci, Oczy moje od łez, nogi moje od upadku.

9. Będę chodził przed Panem W krainie żyjących.

10. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię: Jestem bardzo utrapiony.

11. Mówiłem w trwodze mojej: Wszyscy ludzie kłamią.

12. Czym odpłacę Panu Za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył?

13. Podniosę kielich zbawienia I wzywać będę imienia Pana.

14. Spełnię Panu śluby moje Wobec całego ludu jego.

15. Drogocenna jest w oczach Pana Śmierć wiernych jego.

16. O Panie, jam sługa twój, Jam sługa twój, syn służebnicy twojej, Rozwiązałeś pęta moje.

17. Tobie złożę ofiarę dziękczynną I będę wzywał imienia Pana.

18. Spełnię Panu śluby moje Wobec całego ludu jego.

19. W przedsionkach domu Pańskiego, Wpośród ciebie, o Jeruzalem! Alleluja.

 

Psalm 118

Refren:Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.

1 Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry,

Albowiem łaska Jego trwa na wieki!

2 Niech powie Izrael: Tak, łaska jego trwa na wieki!

3. Niech powie dom Aarona: Tak, łaska jego trwa na wieki!

4. Niech mówią ci, którzy się boją Pana: Tak, łaska jego trwa na wieki!

5. Z ucisku wzywałem Pana, Pan wysłuchał mnie i wyswobodził.

6. Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?

7. Pan jest ze mną jako pomocnik mój, Ja zaś spoglądać będę z góry na nieprzyjaciół moich.

8. Lepiej ufać Panu Niż polegać na ludziach.

9. Lepiej ufać Panu Niż polegać na możnych.

10. Wszystkie narody otoczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.

11. Otoczyły mnie, nawet osaczyły mnie, Lecz wytępiłem je w imię Pana.

12. Opadły mnie jak pszczoły, Zgasły jak ogień z cierni, Bo wytępiłem je w imię Pana.

13. Potrącili mnie, uderzyli, bym upadł, Ale Pan wspomógł mnie.

14. Pan jest mocą i siłą moją, On stał się wybawicielem moim.

15. Okrzyk radości i wybawienia w namiotach sprawiedliwych: Prawica Pana odnosi zwycięstwo,

16. Prawica Pana podniesiona, Prawica Pana odnosi zwycięstwo.

17. Nie umrę, ale będę żył I opowiadać będę dzieła Pana.

18. Pan ukarał mnie surowo, Ale nie wydał mnie na śmierć.

19. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, A wejdę w nie i złożę dzięki Panu!

20. Oto jest brama Pana, Którą wejdą sprawiedliwi.

21. Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał I stałeś się zbawieniem moim.

22. Kamień, który odrzucili budowniczowie, Stał się kamieniem węgielnym.

23. Przez Pana się to stało I to jest cudowne w oczach naszych.

24. Oto dzień, który Pan uczynił, Weselmy się i radujmy się w nim.

25. O Panie, racz zbawić, O Panie, racz poszczęścić!

26. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! Błogosławimy wam z domu Pańskiego.

27. Pan jest Bogiem, On nas oświeca. Zawiążcie korowód z gałązkami Aż do narożników ołtarza!

28. Tyś Bogiem moim, przeto dziękować ci będę; Boże mój, będę cię wywyższał.

29. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, Albowiem laska jego trwa na wieki!

 

Psalm 121

Refren:Pomocą naszą jest nasz Pan i Stwórca.

 

Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?

2. Pomoc moja jest od Pana, Który uczynił niebo i ziemię.

3. Niechaj nie da się potknąć twej nodze, Niech nie drzemie stróż twój.

4. Oto nie drzemie Ani nie zasypia stróż Izraela.

5. Pan stróżem twoim, Pan cieniem twoim po prawicy twojej.

6. Słońce nie będzie cię razić za dnia Ani księżyc w nocy.

7. Pan strzec cię będzie od wszelkiego zła, Strzec będzie duszy twojej.

8. Pan strzec będzie wyjścia i wejścia twego, Teraz i na wieki.

 

Psalm 126

Refren: Pan Bóg dokonał wielkich rzeczy z nami.

 

1. Gdy Pan wywiódł z niewoli uprowadzonych z Syjonu, Byliśmy jak we śnie.

2. Wtedy usta nasze były pełne śmiechu, A język nasz radości, Wtedy mówiono wśród narodów: Pan dokonał z nimi wielkich rzeczy.

3. Wielkich rzeczy dokonał Pan z nami, Przeto byliśmy weseli.

4. Odmień, Panie, losy nasze Jak strumienie w ziemi południowej.

5. Ci, którzy siali ze łzami, Niech zbierają z radością!

6. Kto wychodzi z płaczem, niosąc ziarno siewne, Będzie wracał z radością, niosąc snopy swoje.

 

Psalm 130

Refren: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

albo:

Bóg miłosierny daje odkupienie.

 

1. Z głębokości wołam do ciebie, Panie!

2. Panie, wysłuchaj głosu mojego! Nakłoń uszu swych na głos błagania mego!

3. Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, Panie, któż się ostoi?

4. Lecz u ciebie jest odpuszczenie, Aby się ciebie bano.

5. W Panu pokładam nadzieję, Dusza moja żyje nadzieją. Oczekuję słowa jego.

6. Dusza moja oczekuje Pana, Tęskniej niż stróże poranku, bardziej niż stróże poranku.

7. Izraelu, oczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska I odkupienie u niego obfite!

8. On sam odkupi Izraela Od wszystkich win jego.

 

Psalm 136

Refren:Dziękujcie Panu, bo nasz Pan jest dobry.

1. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

2. Wysławiajcie Boga nad bogami! Albowiem na wieki trwa łaska jego!

3. Wysławiajcie Pana nad pany, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

4. Tego, który sam czyni wielkie cuda, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

5. Tego, który mądrze niebiosa uczynił, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

6. Tego, który rozpostarł ziemię na wodach, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

7. Tego, który uczynił wielkie światła, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

8. Słońce, aby panowało we dnie, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

9. Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

10. Tego, który pobił Egipt w pierworodnych jego, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

11. Wyprowadził Izraela spośród nich, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

12. Mocną ręką i podniesionym ramieniem, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

13. On rozdzielił Morze Czerwone na części, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

14. I przeprowadził Izraela środkiem jego, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

15. Wrzucił faraona i wojsko jego w Morze Czerwone, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

16. Prowadził lud swój przez pustynię, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

17. Pobił królów wielkich, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

18. Zabił potężnych królów, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

19Albowiem na wieki trwa łaska Jego!

20Albowiem na wieki trwa łaska Jego!

21. Dał im ziemię w dziedzictwo, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

22. W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

23. W poniżeniu naszym pamiętał o nas, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

24. Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

25. Daje pokarm wszelkiemu ciału, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

26. Wysławiajcie Boga niebios, Albowiem na wieki trwa łaska jego!

 

Psalm 139

Refren:Prowadź mnie, Panie, Swą drogą odwieczną.

1 Panie, zbadałeś mnie i znasz.

2 Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, Rozumiesz myśl moją z daleka.

3 Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek, Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich.

4. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, A Ty, Panie, już znasz je całe.

5. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu I kładziesz na mnie rękę swoją.

6. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, Zbyt wzniosła, bym ją pojął.

7. Dokąd ujdę przed duchem twoim? I dokąd przed obliczem twoim ucieknę?

8. Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych, I tam jesteś.

9. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy I chciał spocząć na krańcu morza,

10. Nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, Dosięgłaby mnie prawica twoja.

11. A gdybym rzekł: Niech ciemność mnie ukryje I nocą się stanie światło wokoło mnie,

12. To i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, A noc jest jasna jak dzień, Ciemność jest dla ciebie jak światło.

13. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, Ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej.

14. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje I duszę moją znasz dokładnie.

15. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, Choć powstałem w ukryciu, Utkany w głębiach ziemi.

16. Oczy twoje widziały czyny moje, W księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, Gdy jeszcze żadnego z nich nie było.

17. Jak niezgłębione są dla mnie myśli twe, Boże, Jak wielka jest ich liczba!

18. Gdybym je chciał zliczyć, Byłoby ich więcej niż piasku; Gdybym skończył, Jeszcze byłbym z tobą.

19. O, gdybyś zechciał, o Boże, zabić bezbożnika! Niech odstąpią ode mnie mężowie krwi chciwi!

20. Mówią o tobie zdradliwie, Nadużywają imienia twego.

21. Czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie, Nie mam w nienawiści I nie brzydzę się tymi, Którzy powstają przeciwko tobie?

22. Nienawidzę ich całą duszą, Stali się wrogami moimi.

23. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, Doświadcz mnie i poznaj myśli moje!

24. I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, A prowadź mnie drogą odwieczną!

 

 

 

 

 

 

Psalm 145

Refren:Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają.

 

1 Wywyższać cię będę, Boże mój, Królu, I błogosławić imieniu twemu na wieki,

2 Co dzień błogosławić ci będę I wysławiać imię twoje na wieki.

3 Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, A wielkość jego jest niezgłębiona.

4. Pokolenie pokoleniu głosi dzieła twoje, Opowiada o potędze twojej.

5. Głosić będą wspaniałą chwałę majestatu twego I cudowne sprawy twoje.

6. Mówić będą o potędze strasznych dzieł twoich, Opowiadać o wielkości twojej.

7. Zwiastować będą pamięć wielkiej dobroci twojej, A sprawiedliwość twoją radośnie opiewać.

8. Łaskawy, i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski.

9. Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.

10. Niech dziękują ci, Panie, wszystkie dzieła twoje, A wierni twoi niech ci błogosławią!

11. Niech mówią o chwale królestwa twego I niech opiewają potęgę twoją,

12. Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją I wspaniałą chwałę królestwa twego!

13. Królestwo Moje jest królestwem wiecznym, A panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.

14. Pan podtrzymuje wszystkich upadających I podnosi wszystkich zgnębionych.

15. Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie,

16. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje.

17. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich,

18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, Wszystkim, którzy, go wzywają szczerze.

19. Spełnia życzenie tych, którzy się go boją, A wołanie ich słyszy i wybawia ich.

20. Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci.

21. Niech usta moje głoszą chwałę Pana I niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte Na wieki wieków!

 

Psalm 146

Refren:Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego.

 

1. Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana!

2. Chwalić będę Pana, pókim żyw, Śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę.

3. Nie pokładajcie ufności w książętach Ani w człowieku, który nic może pomóc!

4. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego,

5. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego.

6. On uczynił niebo i ziemię, Morze i wszystko, co w nim jest, Dochowuje wierności na wieki.

7. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, Daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów.

8. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych.

9. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, Lecz drogę bezbożnych zatraca.

10. Pan jest królem na wieki, Jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja.

 

 

 

Psalm 148

Refren:Niech imię Pańskie sławią wszyscy ludzie.

 

1. Alleluja. Chwalcie Pana z niebios, Chwalcie go na wysokościach!

2. Chwalcie go, wszyscy aniołowie jego, Chwalcie go, wszystkie zastępy jego!

3. Chwalcie go, słońce i księżycu, Chwalcie go, gwiazdy świecące!

4. Chwalcie go, najwyższe niebiosa I wody nad niebiosami!

5. Niech chwalą imię Pańskie, Bo On rozkazał i zostały stworzone!

6. Ustanowił je na wieki wieczne, Ustalił porządek, który nie minie.

7. Chwalcie Pana z ziemi, Potwory morskie i wszystkie głębiny!

8. Ogniu i gradzie, śniegu i dymie, Wichrze gwałtowny, co pełnisz jego rozkaz!

9. Góry i wszystkie pagórki, Drzewa owocowe i wszystkie cedry!

10. Zwierzęta i wszystko bydło, Płazy i ptactwo skrzydlate!

11. Królowie ziemscy i wszystkie narody, Książęta i wszyscy sędziowie ziemi!

12. Młodzieńcy, a także dziewice, Starcy razem z dziećmi.

13. Niech chwalą imię Pana, Bo samo jego imię jest wzniosłe, Chwała jego jest nad ziemią i niebem!

14. Pomnożył moc ludu swego. Chwała wszystkim wiernym jego - Synom Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja.

 

 

 

 

 

Psalm 150

Refren:Bóg wszechmogący jest po trzykroć święty.

1 Alleluja. Chwalcie Boga w świątyni jego, Chwalcie go na ogromnym jego nieboskłonie.

2 Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, Chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego!

3 Chwalcie go na głośnych trąbach, Chwalcie go na harfie i cytrze!

4 Chwalcie go bębnem i pląsaniem, Chwalcie go na strunach i na flecie!

5 Chwalcie go na cymbałach dźwięcznych, Chwalcie go na cymbałach głośnych!

6 Niech wszystko, co żyje, chwali Pana! Alleluja!

 
   
Reklama  
   
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=